Placiau Glas

Gwelir isod ddetholiad bach o’r placiau glas a ddadorchuddiwyd yng Nghaerfyrddin gan y Gymdeithas yn ystod y blynyddoedd diwethaf:

David Charles (Plac 28180)

David Charles 1762-1834.

Bu David Charles yr hynaf yn byw mewn tŷ ar y safle hwn.

Emynydd a Phregethwr.. David Charles Plac

Richard Steele (Plac 28183)

Dyma gartref olaf Richard Steele 1672-1729

Ysgrifwr a Dramodydd. Richard Steele Plac

George Morgan (Plac 28184)

Cynlluniwyd yr adeilad hwn gan George Morgan 1834-1915

Pensaer. George Morgan Plac

Parchg. Ddr Gwilym Davies (Plac 28185)

Parchg. Ddr Gwilym Davies CBE, MA, LL.D 1879-1955

Crёwr Neges Heddwch ac Ewyllys Da Plant Cymru i Blant y Byd Parchg. Ddr Gwilym Davies Plac

Parchg. Ddr Gwilym Davies (Plac 28186)

Parchg. Ddr Gwilym Davies CBE, MA, LL.D 1879-1955

Ymgyrchydd dros Heddwch a Chyfiawnder Cymdeithasol Parchg. Ddr Gwilym Davies Plac

Dorothea Bate

1878-1951

Plac i nodi man geni Dorothea Bate yn Heol Spilman, Caerfyrddin

Paleontolegydd a’r wraig gyntaf i’w chyflogi gan Amgueddfa Natur, Llundain

Yn dal y plac yn y llun yma mae Mr Huw Iorwerth, Ysgrifennydd Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin Dorothea Bate Plac