Gwobrau

Mae Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin yn dyfarnu tystysgrifau i:

  • brosiectau sy’n adfer neu’n gwella ymddangosiad y dref
  • adeiladau newydd sy’n parchu eu cyd-destun ac yn cyfrannu at ansawdd y dref
  • unigolion sydd wedi gweithio i amddiffyn, gwella neu recordio cymeriad y dref.
Lluniau gan Mr Peter Rowland