Ymgyrchoedd

Mae Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella amgylchedd y dref trwy, er enghraifft, gadw Heol y Gwyddau ar agor, arbed Neuadd y Dref a symud biniau ar olwynion oddi ar balmentydd canol y dref i enwi ond ychydig.

Neuadd y Dref, Caerfyrddin