Cysylltu Ȃ Ni

Os hoffech gysylltu ȃ ni anfonwch ebost os gwelwch yn dda i:

carmarthencivicsociety@gmail.com

Fel arall gallech roi hoffi (like) i ni a’n dilyn ar y Weplyfr (Facebook):

Edrychwch ar ein tudalen Facebook

Sut i Ymuno ȃ Ni

Os hoffech ymaelodi ȃ Chymdeithas Ddinesig Caerfyrddin, argraffwch ffurflen aelodaeth yn yr iaith o’ch dewis os gwelwch yn dda.

Ffurflen Aelodaeth (2018) Cymraeg

Dychwelwch y ffurflen wedi’i llenwi i:

Mrs W Evans
Trysorydd
2 Derwen Fach
Trefechan
Caerfyrddin
SA31 3QA

Mae Tȃl Aelodaeth fel a ganlyn

Oedolyn: £5.00 y flwyddyn

Pȃr: £8.00 y flwyddyn

O dan 18: £0.50 y flwyddyn

Busnes: £5.00 y flwyddyn

Aelodaeth Oes: £25.00

Swyddogion Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin 2018/2019

Linda Jones, Cadeirydd
Mary Thorley, Is Gadeirydd
Huw Iorwerth, Ysgrifennydd
Wendy Evans, Trysorydd
Julie Rees, Swyddog Cyhoeddusrwydd

Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin 2018/2019

Nigel Evans, Jeremy John, Carole Jones, Jonathan Lewis, Iris Owen, Janice Powers, Peter Rowland, Brian Rowlands, Ralph Siggery, Molly Thomas, Trefor Thorpe, Lee Whatley; County Council nominee: Cllr Peter Hughes-Griffiths; Town Council nominee: Cllr Matthew Thomas.