Ymunwch â ni - Join us
 • Join us info   ( 1 Article )

   

  I gefnogi'r ymdrechion hyn byddwch gystal â dychwelyd y ffurflen hon at:   M. Thomas, Glasfryn, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PA

  To support these efforts please return this form to: M. Thomas, Glasfryn, Llangunnor Road, Carmarthen, SA31 2PA
  Tâl Aelodaeth Blynyddol

  Oedolyn - £5

  Cwpwl - £8

  O dan 18 - 50 ceiniog
  Busnes - £5

   

   

  Annual Membership Rates

  Adult - £5

  Couple - £8

  Under 18 - 50 pence
  Business - £5

   

   

  Ffurflen Aelodaeth

  Amgaeaf fy siec/arian am £ …………………………..….

  Enw: ………………………………………………………..…..

  Cyfeiriad: ………………………………………………………

  …………………………………………………………………...

  Côd Post: ………………… Rhif Ffôn: …………………..….

  ebost: ……………………………………………………..……

  Membership Form

  I enclose a cheque/money to the value of £ ……….....

  Name: …………………………………………………………..

  Address: …………………………………………………….….

  ………………………………………………………………..…..

  Post Code: ………………… Tel No: ……………………..…

  email: ……………………………………………………………

  Gorchymyn Banc

  At y Rheolwr

  Banc …………………………………………………….CCC

  Cyfeiriad y Gangen: ………………………..……………...

  …………………………………………………..……………….

  Taler Banc Lloyds CCC, 43 Stryd y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BW (côd dosbarthu 30 91 68) i gyfrif Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin (Rhif y Cyfrif: 0039450), y swm o ……. o bunnoedd ar y 1af o Gorffennaf 20… ac yna ar bob 1af o Gorffennaf wedi hynny hyd nes y'i diddymir. Y mae'r Gorchymyn hwn yn disodli unrhyw orchymyn i dalu Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin sy'n bodoli ar hyn o bryd.

  Enw: ……………………………………………………………

  Rhif y Cyfrif: …………………………..…………………..…...

  Llofnod: ……………….… Dyddiad: …………….……….

  Cyfeiriad: ……………………………………………….…..….

  ……………………..……………………….…………………….

  ………………………………….. Côd Post: ……….……….

  Llofnod: ……………………….….. Dyddiad: …………….

  Standing Order

  To the Manager

  …………………………………………………….. Bank PLC

  Branch Address: ………………………………..…………....

  …………………………………………………………..….…….

  Please pay Lloyds Bank PLC, 43 King Street, Carmarthen, SA31 1BW (sort code 30 91 68) Carmarthen Civic Society (account number 0039450) the sum of ……. pounds on the 1st July 20 … and on every 1st July thereafter until further notice. This order replaces any existing standing order to Carmarthen Civic Society.

  Name: ………………………………………………………………..…

  A/c Number: ……………………..…..… A/c Code: ……………....

  Signed: ……………………….…………… Date: ……………….…

  Address: ………………………………………………………………...

  ………………………………………………………….…………………

  ……………………………………….. Post Code: ……….…….……

  Signed: ……………………………....….. Date: …………..….…....