dscf0121.jpg
Croeso - Welcome

Mae Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin yn gweithio i achub cymeriad unigryw y dref ac i gymell datblygiad newdd da. Ffurfiwyd y Gymdeithas Ddinesig ym 1968 fel ymateb i ddymchwel ar raddfa fawr rannau o'r hen dref. Mae amddiffyn cymeriad yr dref yn wyneb newidiadau hanfodol a datblygiadau economaidd yn codi pynciau sy'n effeithio arnom i gyd. Os ydych wedi eich magu yng Nghaerfyrddin, neu wedi symud yma i fyw, eich diddordeb chi yng ngorffennol a dyfodol y dref yw ei hamddiffyniad gorau.

Carmarthen Civic Society works to save the town's unique character and encourage good new development. The Civic Society started in 1968 in response to the wholesale demolition of parts of the old town. Protecting the town's character in the face of essential change and economic development raises issues which affect us all. Whether you grew up in Carmarthen or have moved to live here, your concern for the town's past and future is its best safeguard.


 

Cylchllythyr - Newsletter

I lawrlwytho ein Newyddlen diweddaraf, cliciwch yma.
To download our latest newsletter click here.